زیبا مردانی :دو پیشنهاد لیگ برتری داشته ام / برخی مسئولان در حق گلف اجحاف می کنند

مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شود
زیبا مردانی مربی و گلف باز معروف لرستانی که بارها در مسابقات استانی و برون استانی و خارج از کشور مقا کسب کرده و هم اکنون مربی تیم نوجوانان گلف استان لرستان است

مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شود