دعوت علی کریمی از علی دایی برای شرکت در مناظره!

مفقودان سیل عجب‌شیر و آذرشهر، برای سلفی رفته بودند/ درخواست کمک از ارتش برای کمک به سیل‌زدگان
کریمی یک بار دیگر علیه دایی موضع گرفت.

مفقودان سیل عجب‌شیر و آذرشهر، برای سلفی رفته بودند/ درخواست کمک از ارتش برای کمک به سیل‌زدگان