بلیت سینما بخر، مرغ نیم بها ببر!

مغز هیچ دو انسانی شبیه هم نیست/شناسایی افراد با ام‌.آر.آی جدید مغز
«هایپرها به این نتیجه رسیده اند که “سینما” هم داشته باشند…» این خبر سوژه محمدرضا میرشاه ولد شده و این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

مغز هیچ دو انسانی شبیه هم نیست/شناسایی افراد با ام‌.آر.آی جدید مغز

نصب تلگرام فارسی