انفجار در نزدیکی وزارت خارجه لهستان

معرفی نمایش‌های شش ماه نخست سال ۹۶ در تماشاخانه سنگلج
مهر نوشت: در انفجار یک خودرو در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه لهستان دست کم ۲ نفر مجروح شدند.

معرفی نمایش‌های شش ماه نخست سال ۹۶ در تماشاخانه سنگلج