اولتیماتوم انجمن داروسازان به بیمه‌ها؛ پول ندهید از اسفند نسخه‌ نمی‌پیچیم

معرفی نامزدهای ششمین دوره جایزه کتاب سال سینما
ایسنا نوشت: دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها هشدار داد که در صورت عدم تسویه مطالبات تا پایان بهمن، از اسفندماه نسخ بدون احتساب بیمه پیچیده می‌شود.

معرفی نامزدهای ششمین دوره جایزه کتاب سال سینما