واکنش معنوی‌نژاد به خبرها درباره بازگشتش به ایران

معرفی سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد
شایعه شد محمدجواد معنوی‌نژاد نرفته برمی‌گردد. حرف از این بود ورونا از عملکردش راضی نیست.

معرفی سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد