الجبیر از توسعه همکاری‌های نظامی با روسیه خبر داد

معرفی داوران آثار تجسمی جشنواره پارسی‌زبانان اروپا
مهر نوشت: وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه همکاری نظامی میان این کشور و روسیه به سطح جدیدی رسیده است از توسعه این همکاری در آینده خبر داد.

معرفی داوران آثار تجسمی جشنواره پارسی‌زبانان اروپا