سحر دولتشاهی و صابر ابر در اتاق گریم «سی»/ عکس

معرفی جگوار فیوچر تایپ؛خودرویی برای سال ۲۰۴۰
سحر دولتشاهی، عکسی از خود و صابر ابر را در پشت صحنه پروژه «سی» منتشر کرد.

معرفی جگوار فیوچر تایپ؛خودرویی برای سال ۲۰۴۰