تعطیلی یک هفته‌ای خزانه جواهرات ملی

معرفی آثار راه‌یافته به بازبینی نهایی بخش صحنه تئاتر دانشگاهی
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: خزانه جواهرات ملی روز شنبه 28 اسفند ماه سال جاری تعطیل است.

معرفی آثار راه‌یافته به بازبینی نهایی بخش صحنه تئاتر دانشگاهی