جنگ، صدام، ترکیه و نفت؛ مقصران خشک شدن هورالعظیم

معاون وزیر صنعت در خرم‌آباد خبر داد؛ رشد ۱۲ برابری کشف کالای قاچاق
نامه‌نیوز نوشت: نمی‌توان به ریزگرد و طوفان‌های خاک درخوزستان پرداخت ولی به سال‌های جنگ تحمیلی و عملیات‌هایی که در هورالعظیم بر طبیعت فشار آورد اشاره نکرد، نمی‌توان از خشمی که صدام داشت و در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ بر تالاب هورالعظیم روا داشت نگفت؛ همان سال‌هایی که صدام تالاب را در بخش عراقی آن خشک کرد تا نیروهای مخالف خود را سرکوب کند.

معاون وزیر صنعت در خرم‌آباد خبر داد؛ رشد ۱۲ برابری کشف کالای قاچاق