حد تحمل رفتار یک رئیس‌جمهور

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت
گفته آقای نخست‌وزیر مبنی بر بی‌اعتباری حقوقی رای پارلمان اروپا تا آنجا که به غیرالزام‌آور بودن این رای مربوط می‌شود درست است. اما اگر اعلام چنین رای مبتنی بر ارسال پیامی سیاسی و صدور اولین کارت زرد برای ترکیه باشد – که منطقا غیر از این نمی‌تواند باشد – بی‌شک آقای رئیس‌جمهور و دولت آقای بن عالی به سادگی نمی‌توانند از تبعات آتی اقدامات و تصمیماتشان در امان بمانند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اعمال فشار و بولتن‌سازی‌ها گفت