تبیین فرصتهای سرمایه گذاری استان البرز در آیینه پسا برجام

معاون فرماندار البرز: توجه به مشکلات حوزه بانوان خدمتی بزرگ به جامعه است
عباد الله کامکار با تشریح اولویت های سرمایه گزاری در استان البرز گفت: در مجموع 289 طرح با میزان سرمایه گذاری 233300 میلیارد ریال در حوزه صنعت و معدن ، جهاد کشاورزی ، زیر بنایی و عمران شهری، خدمات وجود دارد.

معاون فرماندار البرز: توجه به مشکلات حوزه بانوان خدمتی بزرگ به جامعه است