واکنش وزارت خارجه عراق به سخنان سفیر اخراجی عربستان

معاون عملیات پدافند هوایی خبر داد؛ خروج هلی‌شات از محدوده پرواز ممنوع /تهدید خاصی وجود ندارد
ایرنا نوشت: احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق روز دوشنبه در واکنش به توئیت ثامر السبهان وزیر مشاور دولت عربستان در امور خلیج فارس که طی آن بار دیگر به ارزش های عراق اهانت کرده و حاکمیت این کشور را زیر سئوال برده، پاسخ داد و آن را یاوه گویی توصیف کرد.

معاون عملیات پدافند هوایی خبر داد؛ خروج هلی‌شات از محدوده پرواز ممنوع /تهدید خاصی وجود ندارد