دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خود

معاون علمی رییس‌جمهور در مراسم ترحیم میرزاخانی:باید در حفظ سرمایه‌های کشور کوشا باشیم
سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌نویسد: توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرو صرفاً به‌منزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روش‌های مدیریت کشور در چارچوب حکمرانی خوب است.

معاون علمی رییس‌جمهور در مراسم ترحیم میرزاخانی:باید در حفظ سرمایه‌های کشور کوشا باشیم