تصاویر | آلودگی شدید هوا در هند

معاون ظریف به فیصل المقداد چه گفت؟
آلودگی هوا در هند شدت بسیار زیادی گرفته، به طوری که تمامی مدارس پایتخت هند به مدت سه روز تعطیل شدند.

معاون ظریف به فیصل المقداد چه گفت؟

دانلود مستقیم تانگو جدید