خط حزب‌الله با یک گنج بی‌پایان منتشر شد

معاون سازمان برنامه و بودجه: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است
هفتاد وسومین شماره‌ نشریه خط حزب‌الله با برشی از دیدار امروز رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب و تأکید مجدد ایشان بر مسئله اقتصاد مقاومتی منتشر شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است