ساخت اتومبیل خودران خاص برای معلولان

معاون رئیس جمهور در یاسوج: دانشجویان و پژوهشگران دنبال پروژه های عجیب و غریب نباشند
مهر نوشت: محققان دانشگاه ام آی تی موفق به ساخت اتومبیل خودرانی شده اند که دارای امکانات خاصی برای تسهیل حرکت و جابجایی افراد معلول است.

معاون رئیس جمهور در یاسوج: دانشجویان و پژوهشگران دنبال پروژه های عجیب و غریب نباشند

دانلود shareit