بیمه رانندگان شهری چه کسانی را شامل می شود ؟

معاون امور راهبردی رهبر انقلاب: ما به جای تهران در حلب می‌جنگیم
شرایط و نحوه بیمه رانندگان شهری اعلام شد.

معاون امور راهبردی رهبر انقلاب: ما به جای تهران در حلب می‌جنگیم