دلیل انتخاب دقیقه ۲۲ برای تشویق منصورخان

معاون اقتصادی استاندار البرز : ظرفیتهای البرز برای سرمایه گذاری مهیا است
استقلالی‌ها قصد دارند در دقیقه 22 مسابقه تیمشان مقابل صبای قم، منصورخان پورحیدری را تشویق کنند.

معاون اقتصادی استاندار البرز : ظرفیتهای البرز برای سرمایه گذاری مهیا است

ارتقا اندروید