برگزاری نمایشگاه سیاه قلم در نگارخانه ارشاد خرم آباد

معاون استاندار لرستان: کارگران عامل اصلی تحول و پویایی جامعه هستند
نمایشگاه تکنیک هایپررئال با تعداد ۲۹ تابلو در این زمینه و برای اولین بار و با همکاری تعدادی از هنرجویان این رشته و به سرپرستی استاد جعفر جعفری به مدت شش روز در نگارخانه تالار شهید آوینی خرم آباد برگزار می گردد.

معاون استاندار لرستان: کارگران عامل اصلی تحول و پویایی جامعه هستند