رمزگشایی دهنوی از پنالتی جنجالی

معاون استاندار خراسان رضوی: دادستان جواب تلفن‌های استاندار را نداد/ مکاتبه با روسای دو قوه
قاسم دهنوی هافبک تیم صبا هرگونه شایعه مبنی بر تبانی هنگام ضربه پنالتی را رد می‌کند.

معاون استاندار خراسان رضوی: دادستان جواب تلفن‌های استاندار را نداد/ مکاتبه با روسای دو قوه