حاج‌صفی یک امضا تا لژیونر شدن/ سرمربی پانیونیوس: به این انتقال امیدوارم

مظنون حادثه بروکسل هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت
باشگاه پانیونیوس که مسعود شجاعی را در اختیار دارد به دنبال جذب احسان حاج صفی است.

مظنون حادثه بروکسل هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت