مسعود پزشکیان: ضد پزشک نیستم /گناهم این است که دلم برای مردم می‌سوزد

مشکل بحران آب در ایران از کجا نشات گرفت؟
ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من خود یک پزشک هستم و سالها در جایگاه و مسئولیت های مختلف پزشکی حضور داشتم و هیچ گاه ضد پزشک نبودم.

مشکل بحران آب در ایران از کجا نشات گرفت؟