توصیه وزیر کشور به جریانات سیاسی: رقابت‌ها به رفاقت تبدیل شود

مشکلات معیشتی کارمندانی که کارگر محسوب می‌شوند/ قانون چه می‌گوید؟
ایسنا نوشت: وزیر کشور گفت: بعد از پایان رقابت‌های انتخاباتی دوره رفاقت‌ها، تعامل و همدلی با همه دستگاه های اجرایی کشور در جهت خدمت رسانی به مردم اغاز شده و باید ادامه پیدا کند.

مشکلات معیشتی کارمندانی که کارگر محسوب می‌شوند/ قانون چه می‌گوید؟