تابوی شکست دادن پرسپولیس برای تیم‌های داخلی شکسته می‌شود؟

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم
شکست پرسپولیس مقابل الهلال شاید نوید یک امیدواری برای تیم‌های لیگ‌برتری باشد.

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم