قیمت جدید زغال معادن کشور تعیین شد

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم
نشست مشترک وزیر صنعت ، معدن و تجارت با کمیته زغال برای رفع مشکلات تولید و نیز قیمت گذاری این محصول تشکیل شد.

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم