فیلم | بهترین فیلم‌های قرن به انتخاب نیویورک‌تایمز

مشخصات فنی گوشی پیکسل ۲ و پیکسل ایکس ال ۲ که قرار است ال‌جی برای گوگل بسازد
مجله نیویورک تایمز، فهرستی از بهترین فیلمهای قرن ۲۱ را انتخاب کرده است. ۷ فیلم اول این فهرست را در دو دقیقه ببینید.

مشخصات فنی گوشی پیکسل ۲ و پیکسل ایکس ال ۲ که قرار است ال‌جی برای گوگل بسازد