رهبر انقلاب: برداشت تمام‌شدن مبارزه، خیانت به انقلاب است

مشاور رییس صداوسیما: تلویزیون بیش از ۸۳ درصد مخاطب دارد
مقام معظم رهبری فرمودند: انقلاب، هنجارهای گذشته را بهم می‌ریزد و هنجارهای جدیدی را بوجود می‌آورد و تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است.

مشاور رییس صداوسیما: تلویزیون بیش از ۸۳ درصد مخاطب دارد