تولید گاز یک میلیارد فوت مکعب افزایش یافت

مشاور ارشد ترامپ چه کسی خواهد بود؟
مهر نوشت:با آغاز راه‌اندازی و روشن‌شدن مشعل سکوی فاز ۲۱ پارس‌جنوبی، ظرفیت تولید گاز ایران در این میدان حدود یک میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است.

مشاور ارشد ترامپ چه کسی خواهد بود؟

oxin channel