عکس | مشقت‌های رأی دادن در یک شعبه شلوغ!

مشارکت ۲۰ میلیون نفر در انتخابات تاکنون
رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در حسینیه ارشاد در حال انجام است و ازدحام جمعیت در این شعبه به حدی است که بعضی خانواده ها برای نوشتن رای خود با کمبود فضا مواجه شده اند. این راه حل یک خانواده تهرانی برای رفع مشکل کمبود میز است!

مشارکت ۲۰ میلیون نفر در انتخابات تاکنون