مشارکت ۵۱ درصدی مردم آذربایجان غربی در انتخابات

مشارکت مردم در انتخابات حق الناس است
رئیس ستاد انتخایات آذربایجان غربی گفت: تا ساعت ۱۸ مردم آذربایجان غربی مشارکتی ۵۱ درصدی در انتخابات داشته اند.

مشارکت مردم در انتخابات حق الناس است