علیرضا منصوریان نفر 317 انتخابات شورای شهر تهران!

مسی آفای گل لالیگا شد
یک تشابه اسمی جالب بین سرمربی استقلال و یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر وجود دارد!

مسی آفای گل لالیگا شد