تصویری از بوسه زیدانِ پسر بر توپ طلای پدر

مسیر توسعه ایلام، از گردشگری می‌گذرد
یک مجله معتبر ورزشی تصویری از کودکی انزو زیدان منتشر کرده است.

مسیر توسعه ایلام، از گردشگری می‌گذرد