مشاور وزیر آموزش‌وپرورش: محیط آموزشی محدود به مدرسه نباشد

مسیب‌زاده: لزوم توجه ویژه حوزه به پرورش روحانیون متخصص برای آموزش و پرورش
دبیرستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، از اشکالات نظام آموزش و پرورش را محدود کردن محیط آموزشی به خود مدرسه دانست و گفت: ساماندهی موقعیت های یادگیری و تنوع بخشی به محیط های یادگیری باید مورد توجه باشد؛ برای مثال همین مسئله پیوند مسجد و مدرسه، از موضوعاتی است که باید روی آن کار کرد.

مسیب‌زاده: لزوم توجه ویژه حوزه به پرورش روحانیون متخصص برای آموزش و پرورش