مدیر پایین‌دستی برای شرکت بالادستی

مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد
اکسون‌موبیل یکی از غول‌های نفتی جهان است. برای ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان، سرنوشت شرکت‌های بزرگ نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این گزارش در مورد اکسون‌موبیل می‌خوانید.

مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد