ترکیب تیم‌ملی مقابل توگو را ببینید/متفاوت،با حضور ذخیره‌ها

مسمومیت ۲۰ کارگر با منوکسید کربن
ترکیب تیم‌ملی فوتبال کشورمان برای دیدار دوستانه مقابل توگو اعلام شد.

مسمومیت ۲۰ کارگر با منوکسید کربن