یک شیرازی با جمع آوری ۴۵ هزار در بطری به بیماران سرطانی کمک کرد

مسدود و پر کردن تمامی چاه‌های غیرمجاز در استان اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: مهتاب گشتاسبی با جمع آوری ۴۵ هزار در بطری و تحویل آن به «موسسه مهرپروران سبز» رکورد قبلی خود را شکست و به کودکان سرطانی کمک کرد.

مسدود و پر کردن تمامی چاه‌های غیرمجاز در استان اردبیل