جزئیات آخرین کشفیات و رخدادهای پلیس آذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته

مستندی متفاوت درباره جنگ در سوریه
سرهنگ مالکی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی جزئیات آخرین کشفیات و رخدادهای پلیس در ۲۴ ساعت گذشته را در استان اعلام کرد.

مستندی متفاوت درباره جنگ در سوریه