لزوم اجرای پدافند غیر عامل بر اساس طرح جامع ، اهمیت حفاظت از جان شهروندان

مستندهایی که به یاری موسیقی نواحی می‌آیند
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج بر اجرای پدافند غیر عامل بر اساس طرح جامع تاکید کرد و گفت: پدافند غیر عامل در راستای حفاظت از جان مردم است و تسریع در اجرای برنامه های آن در سطح شهر ضروری است.

مستندهایی که به یاری موسیقی نواحی می‌آیند