500 زایر افغانستانی اربعین در پلدختر بازگشت داده شدند

مسئولان شادگان برای حل مشکلات مردم بهانه تراشی نکنند
فرمانده انتظامی پلدخترگفت: در بازرسی از تردد زایران اربعین حسینی به مرز مهران 500 زایر مرد تبعه افغانستان در پلدختر شناسایی و بازگشت داده شدند

مسئولان شادگان برای حل مشکلات مردم بهانه تراشی نکنند