آیا می‌توان برای ترویج حیا و عفاف با بی‌حیایی حرف زد؟

مرگ مرد پلاستیک فروش در شعله های آتش
به گزارش خبرگزاری فرهنگ رضوی؛ محمدرضا زائری پژوهشگر و استاد مطالعات سبک زندگی در کتاب “حجاب بی حجاب” می نویسد:

مرگ مرد پلاستیک فروش در شعله های آتش