ببینید اوباما چه کسانی را اخراج کرد؟

مرگ خاموش زوج سالخورده در برجی در خیابان میرداماد
در حاشیه اخراج دیپلمات‌های روسی از امریکا، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

مرگ خاموش زوج سالخورده در برجی در خیابان میرداماد