دستورالعمل جدید دولت هند برای مصرف آنتی‌بیوتیک

مرگبارترین باکتری‌های مقاوم‌ در برابر آنتی‌بیوتیک را بشناسید/فهرست سازمان بهداشت جهانی
هند، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها در جهان، به عنوان بخشی از مقابله با ظهور ابرمیکروب‌های مقاوم به دارو دستورالعمل ملی جدیدی را برای استفاده از این داروها منتشر کرده است.

مرگبارترین باکتری‌های مقاوم‌ در برابر آنتی‌بیوتیک را بشناسید/فهرست سازمان بهداشت جهانی