نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی در پلدختر افتتاح شد

مرکز بهداشت ایلام بیش از پانصدهزار خدمت در اربعین به زائران ارائه داد
همزمان با هفته بسیج نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در پلدختر برپا شد

مرکز بهداشت ایلام بیش از پانصدهزار خدمت در اربعین به زائران ارائه داد