شروع امیدبخش «نفس»

مرعشی:امروز اگر ترامپ رای می آورد بیانگر سخت بودن زندگی در آمریکاست
فیلم سینمایی «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار در نخستین روز از اکران عمومی به سه سانس فوق العاده در سینماهای کوروش و آزادی رسید.

مرعشی:امروز اگر ترامپ رای می آورد بیانگر سخت بودن زندگی در آمریکاست

دانلود مستقیم تلگرام فارسی