هفته پایانی اجرای ۴ نمایش در تماشاخانه ایرانشهر

مرسدس بنز گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند؟
۴ نمایش «آناکارنینا»، «پالت»، «بوف نه‌چندان کور» و «روال عادی»، هفته پایانی اجراهای عمومی خود را در تماشاخانه ایرانشهر سپری می‌کنند.

مرسدس بنز گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند؟