کیفرخواست آمران حمله به علی مطهری در شیراز صادر شد

مرد طلایی وزنه‌برداری ایران:با تاکتیک کادر فنی طلا گرفتم
ایسنا نوشت: وکیل علی مطهری از صدور کیفرخواست برای آمران حمله به علی مطهری در شیراز خبر داد.

مرد طلایی وزنه‌برداری ایران:با تاکتیک کادر فنی طلا گرفتم