کشف خمره‌ای ۷۰۰ ساله در شهرستان بیجار

مردی که محکوم است خود را بکشد در نمایش «گاری گِت گِت»
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیجار از کشف خمره‌ای 700 ساله در این شهرستان خبر داد.

مردی که محکوم است خود را بکشد در نمایش «گاری گِت گِت»

دانلود تلگرام