معنای 110 میلیارد دلار اسلحه چیست؟

مردِ مقامات معنوی
خبری که این روزها تکرار می‌شود چند کلمه بیشتر نیست: «عربستان سعودی قرارداد خرید 110 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا را نهایی کرده و آن‌را تا سقف 350 میلیارد دلار در یک دوره 10 ساله تمدید کرده است.» فهمیدن معنای برخی اعداد از طریق مقایسه آسان‌تر است.

مردِ مقامات معنوی