انباشت مطالبات شهروندان از شهرداری تهران/ از سدمعبر اصناف تا آلودگی صوتی بزرگراه‎‌ها

مربی خارجی بیزینسی ندارد که سر تمرین کاسبی‌اش را بچرخاند/ طعنه عابدزاده به منصوریان؟
شهروندان پایتخت، با تعویض شهردار و شورای شهر، مطالبات انباشته خود را بروز می‌دهند. در صورت بی‌توجهی به این مطالبات، افکار عمومی از مدیریت شهری جدید ناامید خواهد شد.

مربی خارجی بیزینسی ندارد که سر تمرین کاسبی‌اش را بچرخاند/ طعنه عابدزاده به منصوریان؟